summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-01-18Move python-setuptools into makedependsAleksey Filippov
2019-01-18Update to 0.8.103Aleksey Filippov
2018-09-24Update to 0.8.101Aleksey Filippov
2018-03-02Add npm make dependencyAleksey Filippov
2018-03-01Replace old packageAleksey Filippov
2018-03-01Initial hotdoc-0.8.92Aleksey Filippov
2016-11-02initial commit.Lubosz Sarnecki
 
Clone
https://aur.archlinux.org/hotdoc.git/