summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2016-10-18fix errorJiachen Yang
2016-09-15fix linking errorJiachen Yang
2016-09-14fix libqtelegram-ae-git with git submodule updateJiachen Yang
2016-08-09fix libqtelegram-ae-git buildJiachen Yang
2016-07-05libqtelegram-ae-git update to v10.0.0Jiachen Yang
2016-05-13fix gcc6.1.1 qmake isystem errorJiachen Yang
2016-03-21updateJiachen Yang
2016-03-21update srcinfoJiachen Yang
2016-02-05Remove array from url parameterAlexander Görtz
2016-01-25remove version checkJiachen Yang
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/libqtelegram-ae-git.git/