summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-05-13upgpkg: libscrypt-git 1.21.r13.ga402f41-1Chocobo1
2017-08-08v1.21.r5.g164525dDan Beste
2017-07-23Update pkgverDan Beste
2017-07-10Update PKGBUILD / Update .SRCINFODan Beste
2017-06-19Merge conflict :(Dan Beste
2017-06-19Syntax updateDan Beste
2017-06-02PKGBUILD cleanupDan Beste
2017-04-23InitDan Beste
 
Clone
https://aur.archlinux.org/libscrypt-git.git/