summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-05-15Add doxygen to makedependsAlex Szczuczko
2019-05-15Force html documentation to be generatedAlex Szczuczko
2019-05-15Fix build issues (Credit to Lekensteyn)Alex Szczuczko
2016-03-02Remove static libsAlex Szczuczko
2015-11-23Update to version 2.6.0Alex Szczuczko
2015-11-06Added texlive-latexextra to makedependsAlex Szczuczko
2015-06-09Initial importAlex Szczuczko
 
Clone
https://aur.archlinux.org/nusmv.git/