summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2018-10-12updpkgAnatol Pomozov
2015-11-02updpkgAnatol Pomozov
2015-06-29update changed checksumAnatol Pomozov
2015-06-17Initial importAnatol Pomozov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/tegrarcm.git/