summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-05-12source infoSeverin Glöckner
2019-05-12better tag detectionSeverin Glöckner
2018-12-02use tags for version number generationSeverin Glöckner
2018-12-01use same version number format as DebianSeverin Glöckner
2018-12-01add pkgver(), remove patchingSeverin Glöckner
2018-12-01zipios librarySeverin Glöckner
 
Clone
https://aur.archlinux.org/zipios-git.git/