summarylogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPetteri Tolonen2016-11-27 21:40:43 +0200
committerPetteri Tolonen2016-11-27 21:50:52 +0200
commitcb200e9f06e552b599ea479199a6f9ae3c69141c (patch)
tree0e9a8cf93f0dc1d5f29d80597c999c176284f669
parent1cbbcb038ab4b4708e21b9bdc0a93ea42bb4c938 (diff)
downloadaur-cb200e9f06e552b599ea479199a6f9ae3c69141c.tar.gz
Updated to version 1.5.8
-rw-r--r--.SRCINFO12
-rwxr-xr-xPKGBUILD14
2 files changed, 12 insertions, 14 deletions
diff --git a/.SRCINFO b/.SRCINFO
index 05eb438c77d..795692e2a92 100644
--- a/.SRCINFO
+++ b/.SRCINFO
@@ -1,8 +1,6 @@
-# Generated by mksrcinfo v8
-# Mon Feb 8 17:33:09 UTC 2016
pkgbase = hexen2
pkgdesc = Hammer of Thyrion: A cross-platform port of Raven Software's Hexen II source based on an older linux port, Anvil of Thyrion
- pkgver = 1.5.7
+ pkgver = 1.5.8
pkgrel = 1
url = http://uhexen2.sourceforge.net/
install = hexen2.install
@@ -17,13 +15,13 @@ pkgbase = hexen2
depends = libvorbis
depends = sdl>=1.2.4
provides = hexenworld
- source = http://downloads.sourceforge.net/uhexen2/hexen2source-1.5.7.tgz
- source = http://downloads.sourceforge.net/uhexen2/hexen2source-gamecode-1.5.7.tgz
+ source = http://downloads.sourceforge.net/uhexen2/hexen2source-1.5.8.tgz
+ source = http://downloads.sourceforge.net/uhexen2/hexen2source-gamecode-1.5.8.tgz
source = http://downloads.sourceforge.net/uhexen2/hexenworld-pakfiles-0.15.tgz
source = hexen2.desktop
source = hexen2.sh
- sha256sums = cdba2b9f0c24260bb06cfead8dfd3a01d9fa924b55bfaa84f79cd874bb69bbd0
- sha256sums = 7649c0ba74ed43dc22c2d9cde300326d0a14e3e6c641b2739a6ebe058d567ffe
+ sha256sums = fbe6d05b4a10b82d1817faeccc18996a93b26d0814fe4e5f6e75d94862660463
+ sha256sums = 5ba7f996a282305a157de9d1735b416c7151f59d6e84a580e1e9ed8bb66c4044
sha256sums = 49462cdf984deee7350d03c7d192d1c34d682647ffc9d06de4308e0a7c71c4d9
sha256sums = f3130b7aa64ffb0c041429ea4f8c32de338fd892f16b9f89dd470d6cc7f757cf
sha256sums = c592f675cc04fba0d6c3608d41dc1aed7923e66c49e9ee598ff7f77f7218c812
diff --git a/PKGBUILD b/PKGBUILD
index ed9aa58d919..e92f54a0198 100755
--- a/PKGBUILD
+++ b/PKGBUILD
@@ -2,8 +2,8 @@
# Contributor: erm67
# Contributor: JD Steffen
pkgname=hexen2
-pkgver=1.5.7
-_gamecodever=1.29
+pkgver=1.5.8
+_gamecodever=1.29a
pkgrel=1
pkgdesc="Hammer of Thyrion: A cross-platform port of Raven Software's Hexen II source based on an older linux port, Anvil of Thyrion"
arch=('i686' 'x86_64')
@@ -18,11 +18,11 @@ source=(http://downloads.sourceforge.net/uhexen2/hexen2source-${pkgver}.tgz \
http://downloads.sourceforge.net/uhexen2/hexenworld-pakfiles-0.15.tgz \
hexen2.desktop \
hexen2.sh)
-sha256sums=('cdba2b9f0c24260bb06cfead8dfd3a01d9fa924b55bfaa84f79cd874bb69bbd0'
- '7649c0ba74ed43dc22c2d9cde300326d0a14e3e6c641b2739a6ebe058d567ffe'
- '49462cdf984deee7350d03c7d192d1c34d682647ffc9d06de4308e0a7c71c4d9'
- 'f3130b7aa64ffb0c041429ea4f8c32de338fd892f16b9f89dd470d6cc7f757cf'
- 'c592f675cc04fba0d6c3608d41dc1aed7923e66c49e9ee598ff7f77f7218c812')
+sha256sums=('fbe6d05b4a10b82d1817faeccc18996a93b26d0814fe4e5f6e75d94862660463'
+ '5ba7f996a282305a157de9d1735b416c7151f59d6e84a580e1e9ed8bb66c4044'
+ '49462cdf984deee7350d03c7d192d1c34d682647ffc9d06de4308e0a7c71c4d9'
+ 'f3130b7aa64ffb0c041429ea4f8c32de338fd892f16b9f89dd470d6cc7f757cf'
+ 'c592f675cc04fba0d6c3608d41dc1aed7923e66c49e9ee598ff7f77f7218c812')
build() {