summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-10-14Update for Java 17Ilya Lipnitskiy
2021-06-22Update to v1.7.4 and Java 16Ilya Lipnitskiy
2021-01-11Update for Java 15 buildIlya Lipnitskiy
2020-12-09Update to v1.7.3Ilya Lipnitskiy
2020-05-25Fix after Java 14 updateIlya Lipnitskiy
2020-05-13Update to v1.7.2Ilya Lipnitskiy
2020-03-23Hard-code Java 13 for now for easier startupIlya Lipnitskiy
2019-10-22update to v1.7.1Ilya Lipnitskiy
2019-09-09Fix JavaFX dependencyIlya Lipnitskiy
2019-01-07Fix .SRCINFOIlya Lipnitskiy
2019-01-07Update to v1.6.9Ilya Lipnitskiy
2018-10-02Update to v1.6.8Ilya Lipnitskiy
2018-03-11Update to v1.5.9Ilya Lipnitskiy
2017-10-17Upgrade to 1.5.6William Gathoye
2017-04-15Add icon, desktop shortcut and fix indentWilliam Gathoye
2017-04-15Update to 1.5.5William Gathoye
2016-10-11Initial commit: v1.5.0Corey Richardson