summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-08-07Bump python 3.7Simon Conseil
2017-01-06Bump 2.5Simon Conseil
2015-10-02checkoutmanager 2.4.1Simon Conseil
2015-09-07Update 2.2-1 + switch to python 3Simon Conseil
2015-06-13Initial importSimon Conseil