summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2017-07-27gitname -> _gitnameDan Beste
2017-07-10Update PKGBUILDDan Beste
2017-04-04PKGBUILD - Remove unneeded codeDan Beste
2017-02-12Revert variable changeDan Beste
2017-02-11Tabs and spaces > tabs or spacesDan Beste
2017-02-11Fix package()Dan Beste
2017-02-11Merge branch 'master' of ssh://aur.archlinux.org/dybuk-gitDan Beste
2017-02-11Update URLDan Beste
2017-02-09Fix PKGBUILDDan Beste
2017-01-28CleanupDan Beste
2016-08-11More cleanup / spaces -> tabsDan Beste
2016-08-07Fix pkgver() in PKGBUILDDan Beste
2015-11-25Initial commit at 0.1.0-1Aaron DeVore