summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-05-05Let makepkg handle changing the folder nameVáclav Kubernát
2021-05-05Update .SRCINFOVáclav Kubernát
2021-05-05Fix indentingVáclav Kubernát
2021-05-05Improve pkgver() functionVáclav Kubernát
2021-05-05Add conflicts and providesVáclav Kubernát
2021-05-05Initial PKGBUILDVáclav Kubernát