summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-09-063.36.5Norbert Pfeiler
2019-05-193.32.2Norbert Pfeiler
2019-04-213.32.1Norbert Pfeiler
2019-03-163.32.0Norbert Pfeiler
2018-11-153.30.2Norbert Pfeiler
2018-10-253.30.1Norbert Pfeiler
2018-09-243.30.0+13+g2fb3db765, egl-wayland was actually makedependsNorbert Pfeiler
2018-09-173.30.0Norbert Pfeiler
2018-08-203.28.3+8+gd0d807801Norbert Pfeiler
2018-07-253.28.3Norbert Pfeiler
2018-05-143.28.2Norbert Pfeiler
2018-04-143.28.1, add erroneously commented autogen backNorbert Pfeiler
2018-03-263.28.0Norbert Pfeiler
2018-02-103.26.2+43+g77dd1bf63Norbert Pfeiler
2018-01-073.26.2+31+gbf91e2b4cNorbert Pfeiler
2017-11-033.26.2Norbert Pfeiler
2017-10-283.26.1+25+gb7fc6480dNorbert Pfeiler
2017-10-093.26.1Norbert Pfeiler
2017-07-283.24.4Norbert Pfeiler
2017-05-153.24.2Norbert Pfeiler
2017-04-30missing .SRCINFO only warns but doesn’t rejectNorbert Pfeiler
2017-04-303.24.1+1+geb394f19d-2Norbert Pfeiler
2017-04-303.24.1+1+geb394f19dNorbert Pfeiler
2017-02-193.22.3Norbert Pfeiler
2017-01-183.22.2+6+g06f5b6b3eNorbert Pfeiler
2016-12-143.22.2+5+gd9fc81eNorbert Pfeiler
2016-11-233.22.2+1+g5c46094Norbert Pfeiler
2016-11-103.22.1+49+g462d504Norbert Pfeiler
2016-10-313.20.3 → 3.22.1+41+ge8fc090 and added cogl patchNorbert Pfeiler
2016-07-103.20.2 → 3.20.3Norbert Pfeiler
2016-05-293.20.1 → 3.20.2Norbert Pfeiler
2016-05-033.20.0 → 3.20.1Norbert Pfeiler
2016-04-093.20.0Norbert Pfeiler
2016-03-15update to 3.18.3 with pointer patchNorbert Pfeiler
2015-12-073.18.2Norbert Pfeiler
2015-10-183.18.0 → 3.18.1Norbert Pfeiler
2015-10-09update to 3.18.0, use module detection patch from bugreportNorbert Pfeiler
2015-06-19initial commitNorbert Pfeiler