summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Collapse)Author
2017-06-12Update description stringClemens Brunner
2016-10-12Increase releaseClemens Brunner
2016-10-12Update hashClemens Brunner
2016-10-12Update .SRCINFOClemens Brunner
2016-10-12Correct PKGBUILD fileClemens Brunner
2016-10-12Initial commitClemens Brunner