summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-02-18fix namcap warningsTioDuke
2016-12-22update to v. 0.0.16TioDuke
2016-09-16update to 0.0.15TioDuke
2016-08-04patch for habitica api v3TioDuke
2016-08-04patch for habitica api v3TioDuke
2016-03-17update pkgbuildTioDuke
2016-03-16update pkgbuildTioDuke
2016-03-16fix filesTioDuke
2016-03-16fix filesTioDuke
2016-03-16fix filesTioDuke
2016-01-17create new packageTioDuke