summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2015-06-27Update .SRCINFOBenjamin Chrétien
2015-06-27Update for 3.1 releaseBenjamin Chrétien
2014-12-16roboptim-core-plugin-ipopt-git: update PKGBUILD.Benjamin Chrétien
2013-12-19Add roboptim-core-python and update roboptim-core-plugin-ipopt.Benjamin Chrétien
2013-03-19Add roboptim-plugin-ipopt-gitBenjamin Chrétien