summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-02-22Version bumpTony Lambiris
2019-12-18Version bumpTony Lambiris
2019-08-05Bump version, fix builds with gcc 9Tony Lambiris
2019-04-29Version bumpTony Lambiris
2019-04-22Version bumpTony Lambiris
2019-02-16Version bumpTony Lambiris
2018-12-14Version bumpTony Lambiris
2018-10-01Update package sumsTony Lambiris
2018-09-26Version bumpTony Lambiris
2018-08-28Version bumpTony Lambiris
2018-07-06Version bumpTony Lambiris
2018-05-28Version bumpTony Lambiris
2018-05-22Version bumpTony Lambiris
2018-05-08Version bump, add gcc 8 patchTony Lambiris
2018-04-13Version bumpTony Lambiris
2018-03-19Add env to fix builds with osqueryTony Lambiris
2018-03-08Fix CFLAGSTony Lambiris
2018-03-06Version bumpTony Lambiris
2017-12-08Add zip files to gitingoreTony Lambiris
2017-11-10Add .gitignoreTony Lambiris
2017-09-17Version bumpTony Lambiris
2017-08-20Version bumpTony Lambiris
2017-08-07Version bumpTony Lambiris
2017-07-01Version bumpTony Lambiris
2017-06-14Version bumpTony Lambiris
2017-02-21Version update for rocksdb-liteTony Lambiris
2016-10-11Version bumpTony Lambiris
2016-07-31Add conflicts array and include header filesTony Lambiris
2016-07-31Initial commitTony Lambiris