summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-12-15testpushsla
2019-12-15testpushsla
2019-11-02rel 30pushsla
2019-10-23rel 25pushsla
2019-10-23rel 24pushsla
2019-10-23rel 23pushsla
2019-10-23rel 22pushsla
2019-10-23rel 21pushsla
2019-10-23rel 20pushsla
2019-10-23rel 19pushsla
2019-10-23rel 8pushsla
2019-10-23rel 8pushsla
2019-10-23rel 8pushsla
2019-03-24intltool make deppushsla
2019-03-24initialpushsla
2019-03-24move from /optpushsla
2019-03-24move from /optpushsla
2019-03-23xosd tipspushsla
2019-02-25relationshipspushsla
2019-02-25relationshipspushsla
2019-02-25relationshipspushsla
2019-02-08check NULL-pointerpushsla
2019-02-08check NULL-pointerpushsla
2018-12-29updatepushsla
2018-11-24less uglynesspushsla
2018-11-24less uglynesspushsla
2018-11-24less uglynesspushsla
2018-11-24...pushsla
2018-11-24enchant fipushsla
2018-11-24enchant fipushsla
2018-11-24enchant fipushsla
2018-11-24enchant fipushsla
2018-11-24enchant fipushsla
2018-11-24enchant fipushsla
2018-11-24.pushsla
2018-11-24.pushsla
2018-11-24.pushsla
2018-11-24.pushsla
2018-11-24enchant now in dependspushsla
2018-11-24enchant now in dependspushsla
2018-11-24enchant now in makedependspushsla
2018-11-24enchant now in makedependspushsla
2018-11-20xneur compatpushsla
2018-11-19add git-built version of xneurpushsla
2018-11-19add git-built version of xneurpushsla
2018-11-19add git-built version of xneurpushsla
2018-11-19add git-built version of xneurpushsla
2018-11-19add git-built version of xneurpushsla
2018-11-19add git-built version of xneurpushsla