summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
AgeCommit message (Expand)Author
2015-08-19Fix MD5Det
2015-08-19Upgpkg: 8u60Det
2015-07-19Add README.txt for JCE Unlimited StrengthDet
2015-07-198u51-2: Install Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdic...Det
2015-07-16Complete the DLAGENTS=() as per default /etc/makepkg.confDet
2015-07-16Upgpkg: 8u51Det
2015-06-14Initial import: 8u45-1Det