summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
blob: fc48cbc9d5d1985db6ce3c03b28ee44aea3d8a0e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
# Generated by mksrcinfo v8
# Sat Jan 26 01:23:27 UTC 2019
pkgbase = eiskaltdcpp-git
	pkgdesc = EiskaltDC++: DC and ADC client based on dcpp core. (GIT Version)
	pkgver = v2.2.10.284.ga1fdeb86
	pkgrel = 1
	url = https://github.com/eiskaltdcpp/eiskaltdcpp
	arch = x86_64
	license = GPL3
	makedepends = git
	makedepends = cmake
	makedepends = lua
	makedepends = libidn
	makedepends = aspell
	makedepends = attr
	makedepends = wget
	makedepends = boost
	makedepends = pcre
	makedepends = bash
	makedepends = miniupnpc
	makedepends = jsoncpp
	makedepends = qt5-multimedia
	makedepends = qt5-tools
	makedepends = qt5-script
	makedepends = qt5-quick1
	makedepends = qt5-xmlpatterns
	makedepends = gtk3
	makedepends = libnotify
	makedepends = perl-json
	makedepends = perl-json-rpc
	conflicts = eiskaltdcpp
	options = !emptydirs
	source = git+https://github.com/eiskaltdcpp/eiskaltdcpp.git
	sha256sums = SKIP

pkgname = eiskaltdcpp-core-git
	pkgdesc = EiskaltDC++ Core. (GIT Version)
	depends = openssl
	depends = lua
	depends = libidn
	depends = attr
	depends = boost-libs
	depends = miniupnpc
	depends = pcre
	provides = eiskaltdcpp-core=v2.2.10.284.ga1fdeb86
	provides = eiskaltdcpp-git
	conflicts = eiskaltdcpp-core

pkgname = eiskaltdcpp-qt-git
	pkgdesc = Qt5-based DC and ADC client for EiskaltDC++ core. (GIT Version)
	depends = eiskaltdcpp-core-git=v2.2.10.284.ga1fdeb86
	depends = eiskaltdcpp-data-git=v2.2.10.284.ga1fdeb86
	depends = aspell
	depends = qt5-multimedia
	depends = qt5-quick1
	depends = desktop-file-utils
	optdepends = php: needed for some scripts
	provides = eiskaltdcpp-qt
	conflicts = eiskaltdcpp-qt
	conflicts = eiskaltdcpp-qt4
	conflicts = eiskaltdcpp-qt5

pkgname = eiskaltdcpp-gtk-git
	pkgdesc = Gtk-based DC and ADC client for EiskaltDC++ core. (GIT Version)
	depends = eiskaltdcpp-core-git=v2.2.10.284.ga1fdeb86
	depends = eiskaltdcpp-data-git=v2.2.10.284.ga1fdeb86
	depends = gtk3
	depends = libnotify
	provides = eiskaltdcpp-gtk
	conflicts = eiskaltdcpp-gtk
	conflicts = eiskaltdcpp-gtk2
	conflicts = eiskaltdcpp-gtk3

pkgname = eiskaltdcpp-daemon-git
	pkgdesc = DC and ADC daemon for EiskaltDC++ core. (GIT Version)
	depends = eiskaltdcpp-core-git=v2.2.10.284.ga1fdeb86
	depends = jsoncpp
	provides = eiskaltdcpp-daemon
	conflicts = eiskaltdcpp-daemon

pkgname = eiskaltdcpp-cli-git
	pkgdesc = CLI interface for EiskaltDC++ Daemon. (GIT Version)
	arch = any
	depends = eiskaltdcpp-daemon-git=v2.2.10.284.ga1fdeb86
	depends = perl-json
	depends = perl-json-rpc
	provides = eiskaltdcpp-cli
	conflicts = eiskaltdcpp-cli

pkgname = eiskaltdcpp-data-git
	pkgdesc = EiskaltDC++ common data files. (GIT Version)
	arch = any
	depends = bash
	depends = hicolor-icon-theme
	optdepends = php: needed for some scripts
	optdepends = python: test http server
	provides = eiskaltdcpp-data
	conflicts = eiskaltdcpp-data