summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
blob: 6877a0e85e2de064911df23d8767120323cbaa9b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
pkgbase = gscreenshot-simd
	pkgdesc = A simple screenshot tool supporting multiple backends (fork using python-pillow-simd)
	pkgver = 2.10.1
	pkgrel = 1
	url = https://github.com/thenaterhood/gscreenshot
	arch = any
	license = GPL
	makedepends = fakeroot
	depends = python
	depends = python-pillow-simd
	depends = scrot
	depends = pygtk
	depends = gtk3
	depends = python-setuptools
	depends = python-gobject
	optdepends = slop: improved region and window selection
	optdepends = xclip: command line clipboard support
	optdepends = xdg-utils: for opening screenshot files from gscreenshot
	provides = gscreenshot
	conflicts = gscreenshot
	source = https://github.com/thenaterhood/gscreenshot/archive/v2.10.1.tar.gz
	source = setup.py.patch
	sha256sums = 0cbc20700cc02854624b4745e87fe8f68f48b5b8b629b169df02514e7149d6b3
	sha256sums = 5f9fb71c32a76f2e93c3403c7f6c081ed8ee0dd3cf1b81eeeebc85ec926a2e32

pkgname = gscreenshot-simd