summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
blob: 41b1a9c50a08b179d725409fec72587e04087100 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
pkgbase = intel-parallel-studio-xe
	pkgdesc = Intel C++ C and FORTRAN compiler - Intel Parallel Studio XE - Cluster Edition - icc icpc ifort ipp mkl
	pkgver = 2017.17.0.1.1.132
	pkgrel = 1
	url = http://software.intel.com/en-us/articles/non-commercial-software-download/
	arch = x86_64
	license = custom
	makedepends = libarchive
	makedepends = sed
	makedepends = gzip
	depends = bash
	depends = gcc
	options = strip
	options = libtool
	options = staticlibs
	source = http://registrationcenter-download.intel.com/akdlm/irc_nas/10973/parallel_studio_xe_2017_update1.tgz
	source = intel_compilers.sh
	source = intel_vtune-amplifier-xe.sh
	source = intel_advisor.sh
	source = intel_inspector.sh
	source = intel-composer.install
	source = intel-compiler-base.conf
	source = intel-fortran.conf
	source = intel-openmp.conf
	source = intel-mkl.conf
	source = intel-mpi.conf
	source = intel-ipp.conf
	source = intel-tbb.conf
	source = intel-mkl.sh
	source = intel-mkl.install
	source = intel-mkl-th.conf
	source = intel-tbb.install
	source = EULA.txt
	sha256sums = c808be744c98f7471c61258144859e8e8fc92771934281a16135803e941fd9b0
	sha256sums = 75fcdfc246949341afddcf51b2037f606f25612a04c199ac1a743247aa7c4ea5
	sha256sums = 35c06af80885c3a49501652c24939df3bd073afbb19d3635928439d25a9e2bea
	sha256sums = 11b2bd13666145592448d3ba2519dfb8c8f3e62787045ff0b83c2556059c675f
	sha256sums = 49802a3eafe5d005de6f067a3b957a904723028990f636e22cf06f771b94d082
	sha256sums = 3f96dec03111e69d16bb363acf4d0570e8a9526c09e5e542a7558f1b26d043ef
	sha256sums = 31ac4d0f30a93fe6393f48cb13761d7d1ce9719708c76a377193d96416bed884
	sha256sums = c165386ba33b25453d4f5486b7fefcdba7d31e156ad280cbdfa13ed924b01bef
	sha256sums = 99cc9683cc75934cc21bb5a09f6ad83365ee48712719bfd914de9444695eed13
	sha256sums = a856326362e9b80c19dc237cbf66bf3d96a69bd7ad1baff99ec9849f8208348c
	sha256sums = f32ad4fbaaab40001dc7a8b5cf06dcb9f1ec3cdf210eda3ea649fa15fbf4a93d
	sha256sums = da6f41c2e002c9a793c75a18c8d1c85ef7ef5bf83a7a0a158ff144481491aac8
	sha256sums = aee2ae7f87f12f4af38d52423b40d547fd5bbe77e18694b9847e9f2a96d33c6e
	sha256sums = 5e68c529c65cac54218026c869e54b2ddb268179725fc1e6b56d920470dad999
	sha256sums = 11398c0ae2e2011902b1d6356d916d41bb8b54d39d090c6c83630f4b0e84e93a
	sha256sums = e515cb28bf40cdb0db818db6a2688a0028575153a1b9d5acfb0bc5f13fe45722
	sha256sums = 8c6a1f7b1b12d498e68b3085d8b2fcd050505209b7c0f2b870ba5f65ee135a90
	sha256sums = 228ac25e147adb9b872e1a562e522d2fd48809ccae89b765112009896a6d55a5

pkgname = intel-compiler-base
	pkgdesc = Intel C/C++ 17.0.1
	install = intel-composer.install

pkgname = intel-fortran-compiler
	pkgdesc = Intel Fortran compiler 17.0.1
	install = intel-composer.install
	depends = intel-compiler-base

pkgname = intel-ipp
	pkgdesc = Intel Integrated Performance Primitives
	install = intel-composer.install

pkgname = intel-mkl
	pkgdesc = Intel Math Kernel Library (IntelĀ® MKL) 11.3.3
	install = intel-mkl.install
	backup = etc/intel-mkl-th.conf

pkgname = intel-mpi
	pkgdesc = Intel MPI library 5.1.3

pkgname = intel-tbb_psxe
	pkgdesc = Intel Threading Building Blocks (TBB) 4.4.3
	install = intel-tbb.install

pkgname = intel-vtune-amplifier-xe
	pkgdesc = Performance profiler for serial and parallel performance analysis 17.1.486011
	depends = pangox-compat

pkgname = intel-inspector
	pkgdesc = Memory and thread debugger 17.1.484836
	conflicts = intel-inspector-xe

pkgname = intel-advisor
	pkgdesc = Threading design and prototyping tool for software architects 17.1.486553
	conflicts = intel-advisor-xe