summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
blob: 5d7973525764de33e8806baa96ce6abefc2f672b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
pkgbase = nvidia-vulkan
	pkgdesc = NVIDIA drivers for linux (vulkan developer branch)
	pkgver = 418.52.07
	pkgrel = 1
	url = https://developer.nvidia.com/vulkan-driver
	arch = x86_64
	license = custom
	makedepends = libglvnd
	makedepends = linux
	makedepends = linux-headers
	options = !strip
	source = NVIDIA-Linux-x86_64-418.52.07.run::https://developer.nvidia.com/vulkan-beta-4185207-linux
	source = nvidia-drm-outputclass.conf
	source = nvidia-vulkan-utils.sysusers
	source = kernel-5.1.patch
	sha512sums = 6ba43016a80400852231473897d656d53c481df986d511d293f42fb4aabf9b0a11551cbe33bacdfa9cf1a1954cb59594ed5b64a91dbbe4dc67b93d2ef7581089
	sha512sums = c49d246a519731bfab9d22afa5c2dd2d366db06d80182738b84881e93cd697c783f16ee04819275c05597bb063451a5d6102fbc562cd078d2a374533a23cea48
	sha512sums = 4b3ad73f5076ba90fe0b3a2e712ac9cde76f469cd8070280f960c3ce7dc502d1927f525ae18d008075c8f08ea432f7be0a6c3a7a6b49c361126dcf42f97ec499
	sha512sums = 62baa7602c658ac81effa6414bb1c32d59736c9d4d5095d06364a491f6c75e598dc9adb11aa72e06f1da4080a067c1ade94baa94bda1381964bb57fdf45eba00

pkgname = nvidia-vulkan
	pkgdesc = NVIDIA drivers for linux (vulkan developer branch)
	depends = linux
	depends = nvidia-vulkan-utils=418.52.07
	depends = libglvnd
	provides = nvidia=418.52.07
	conflicts = nvidia

pkgname = nvidia-vulkan-dkms
	pkgdesc = NVIDIA driver sources for linux (vulkan developer branch)
	depends = dkms
	depends = nvidia-vulkan-utils=418.52.07
	depends = libglvnd
	optdepends = linux-headers: Build the module for Arch kernel
	optdepends = linux-lts-headers: Build the module for LTS Arch kernel
	provides = nvidia=418.52.07
	conflicts = nvidia

pkgname = nvidia-vulkan-utils
	pkgdesc = NVIDIA drivers utilities
	install = nvidia-vulkan-utils.install
	depends = xorg-server
	depends = libglvnd
	depends = egl-wayland
	optdepends = gtk2: nvidia-settings (GTK+ v2)
	optdepends = gtk3: nvidia-settings (GTK+ v3)
	optdepends = xorg-server-devel: nvidia-xconfig
	optdepends = opencl-nvidia-vulkan: OpenCL support
	provides = nvidia-utils=418.52.07
	provides = vulkan-driver
	provides = opengl-driver
	provides = nvidia-libgl
	provides = nvidia-settings
	conflicts = nvidia-utils
	conflicts = nvidia-libgl
	conflicts = nvidia-settings
	replaces = nvidia-libgl

pkgname = opencl-nvidia-vulkan
	pkgdesc = OpenCL implemention for NVIDIA
	depends = zlib
	optdepends = opencl-headers: headers necessary for OpenCL development
	provides = opencl-driver
	provides = opencl-nvidia=418.52.07
	conflicts = opencl-nvidia

pkgname = lib32-nvidia-vulkan-utils
	pkgdesc = NVIDIA drivers utilities (32-bit)
	depends = lib32-zlib
	depends = lib32-gcc-libs
	depends = lib32-libglvnd
	depends = nvidia-vulkan-utils
	optdepends = lib32-opencl-nvidia-vulkan
	provides = lib32-nvidia-utils=418.52.07
	provides = lib32-vulkan-driver
	provides = lib32-opengl-driver
	provides = lib32-nvidia-libgl
	conflicts = lib32-nvidia-utils
	conflicts = lib32-nvidia-libgl
	replaces = lib32-nvidia-libgl

pkgname = lib32-opencl-nvidia-vulkan
	pkgdesc = OpenCL implemention for NVIDIA (32-bit)
	depends = lib32-zlib
	depends = lib32-gcc-libs
	optdepends = opencl-headers: headers necessary for OpenCL development
	provides = lib32-opencl-driver
	provides = lib32-opencl-nvidia=418.52.07
	conflicts = lib32-opencl-nvidia
	conflicts = lib32-opencl-nvidia-390xx