summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: 12e3647e59bdaa242f4c29d4c43d02364b84bb6b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
# Maintainer: Frederik Schwan <freswa at archlinux dot org>
# Contributor: Pablo Vilas <pablovilas89 at gmail dot com>
# Contributor: Testuser_01 <arch@nico-siebler.de>

pkgbase=webstorm
pkgname=(webstorm webstorm-jre)
pkgver=2020.1b201.6668.106
pkgrel=1
pkgdesc='JavaScript IDE and HTML editor.'
arch=('x86_64' 'i686')
url='https://www.jetbrains.com/webstorm/'
license=('commercial')
depends=('glib2')
options=('!strip')
source=("https://download.jetbrains.com/webstorm/WebStorm-${pkgver%b*}.tar.gz"
    jetbrains-webstorm.desktop
    LICENSE)
sha512sums=('47d9ec7306eff1377c1bf6e0833f8679d972f9e418e42af558b1c2401092ce0e5ebf708b1b3f457410e58e18818f7a6904acabfd7803a3918e5cb55bf115a478'
      '5598577fd7ad622c4366f4bd3e74bd40a25e6e0be49852abc69aeb09cffcec9df81eb645a0cc2083debc894251e99d3839f1748a04fc060019f176851b5fd1cf'
      'e2aaaa75571f368f85bcc4baef27cc502781ce382bf04737763b07244716918fc2f0eb0b78b02631e242c9a5c246b27d720bb28556fc64bbde213403b7bf57f6')

pkgver() {
 echo "${pkgver%b*}b$(find ${srcdir} -maxdepth 1 -type d -printf "%P" | cut -d "-" -f2)"
}

package_webstorm() {
 optdepends=('webstorm-jre: JetBrains custom Java Runtime (Recommended)'
       'java-runtime: JRE - Required if webstorm-jre is not installed'
       'gnome-keyring: save login/deployment credentials safely')

 install -dm755 "${pkgdir}"/opt/
 install -dm755 "${pkgdir}"/usr/bin/
 install -dm755 "${pkgdir}"/usr/share/applications/
 install -dm755 "${pkgdir}"/usr/share/pixmaps/

 cp -a "${srcdir}"/WebStorm-${pkgver#*b}/ "${pkgdir}"/opt/${pkgbase}
 rm -rf "${pkgdir}"/opt/${pkgbase}/jbr

 ln -s /opt/${pkgbase}/bin/${pkgbase}.sh "${pkgdir}"/usr/bin/${pkgbase}
 install -m644 "${srcdir}"/jetbrains-${pkgbase}.desktop "${pkgdir}"/usr/share/applications/
 install -m644 "${pkgdir}"/opt/${pkgbase}/bin/${pkgbase}.svg "${pkgdir}"/usr/share/pixmaps/${pkgbase}.svg
 install -Dm644 LICENSE "${pkgdir}"/usr/share/licenses/${pkgname}/LICENSE.txt
}

package_webstorm-jre() {
 pkgdesc='JBR (JetBrains Runtime) for WebStorm - a patched JRE'
 url='https://confluence.jetbrains.com/display/JBR/JetBrains+Runtime'

 install -dm755 "${pkgdir}"/opt/${pkgbase}
 cp -a "${srcdir}"/WebStorm-${pkgver#*b}/jbr "${pkgdir}"/opt/${pkgbase}
}