12 packages found. Page 1 of 1.

Name Version Votes Popularity? Description Maintainer
eiskaltdcpp-cli-git 2.2.10.167.geca99308-1 30 0.45 CLI interface for EiskaltDC++ Daemon. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-core 2.2.10-3 9 0.01 EiskaltDC++ Core kaptoxic
eiskaltdcpp-core-git 2.2.10.167.geca99308-1 30 0.45 EiskaltDC++ Core. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-daemon 2.2.10-3 9 0.01 EiskaltDC++ Daemon kaptoxic
eiskaltdcpp-daemon-git 2.2.10.167.geca99308-1 30 0.45 DC and ADC daemon for EiskaltDC++ core. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-data 2.2.10-3 9 0.01 EiskaltDC++ Data files kaptoxic
eiskaltdcpp-data-git 2.2.10.167.geca99308-1 30 0.45 EiskaltDC++ common data files. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-gtk 2.2.10-3 9 0.01 EiskaltDC++: Gtk2-based DC and ADC client based on dcpp core kaptoxic
eiskaltdcpp-gtk-git 2.2.10.167.geca99308-1 30 0.45 Gtk-based DC and ADC client for EiskaltDC++ core. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-qt 2.2.10-3 9 0.01 EiskaltDC++: Qt4-based DC and ADC client based on dcpp core kaptoxic
eiskaltdcpp-qt-git 2.2.10.167.geca99308-1 30 0.45 Qt5-based DC and ADC client for EiskaltDC++ core. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-web-git 2.2.10.167.geca99308-1 30 0.45 Web interface for EiskaltDC++ Daemon. (GIT Version) sl1pkn07

12 packages found. Page 1 of 1.