13 packages found. Page 1 of 1.

Name Version Votes Popularity? Description Maintainer
eiskaltdcpp-cli 2.4.2-2 15 0.50 CLI interface for EiskaltDC++ Daemon. ars
eiskaltdcpp-cli-git v2.2.10.520.gd4c52a37-1 31 0.00 CLI interface for EiskaltDC++ Daemon. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-core 2.4.2-2 15 0.50 EiskaltDC++ Core ars
eiskaltdcpp-core-git v2.2.10.520.gd4c52a37-1 31 0.00 EiskaltDC++ Core. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-daemon 2.4.2-2 15 0.50 DC and ADC daemon for EiskaltDC++ core. ars
eiskaltdcpp-daemon-git v2.2.10.520.gd4c52a37-1 31 0.00 DC and ADC daemon for EiskaltDC++ core. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-data 2.4.2-2 15 0.50 EiskaltDC++ common data files. ars
eiskaltdcpp-data-git v2.2.10.520.gd4c52a37-1 31 0.00 EiskaltDC++ common data files. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-gtk 2.4.2-2 15 0.50 GTK3-based DC and ADC client for EiskaldDC++ core. ars
eiskaltdcpp-gtk-git v2.2.10.520.gd4c52a37-1 31 0.00 Gtk-based DC and ADC client for EiskaltDC++ core. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-qt 2.4.2-2 15 0.50 Qt5-based DC and ADC client for EiskaltDC++ core. ars
eiskaltdcpp-qt-git v2.2.10.520.gd4c52a37-1 31 0.00 Qt5-based DC and ADC client for EiskaltDC++ core. (GIT Version) sl1pkn07
eiskaltdcpp-web-git 1.0.r19.eb612f4-1 1 0.00 Web interface for EiskaltDC++ Daemon. (GIT Version) sl1pkn07

13 packages found. Page 1 of 1.