Package Details: eobcanka 3.4.1-1

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/eobcanka.git (read-only, click to copy)
Package Base: eobcanka
Description: eObcanka software for Czech Citizen Portal
Upstream URL: https://info.identitaobcana.cz
Licenses: custom
Submitter: Cyrusmg
Maintainer: Cyrusmg
Last Packager: Cyrusmg
Votes: 6
Popularity: 0.068330
First Submitted: 2019-11-30 10:31 (UTC)
Last Updated: 2024-02-15 16:40 (UTC)

Dependencies (4)

Required by (0)

Sources (1)

Latest Comments

1 2 3 Next › Last »

C0rn3j commented on 2022-10-31 23:44 (UTC)

The license is definitely not GPL.

"Je zakázána jakákoliv další distribuce Software." "Je zakázáno provádět jakoukoliv dekompilaci, transformaci, zpětnou analýzu či jiné operace zpětného (reversního inženýrství), s výjimkou případů stanovených příslušnými právními předpisy."

octavecurrantfer commented on 2022-05-23 06:47 (UTC)

Thank you @Framerius; it looks like Identifikace works, Správce karty crashes. I had to install Ubuntu 🤦. Hopefully, something will be updated soon.

Framerius commented on 2022-05-23 01:18 (UTC)

Works fine with Qt5 5.15.4 on my system. When updating to a newer version using git pull don't forget to update also the *.deb file.

octavecurrantfer commented on 2022-05-20 10:08 (UTC) (edited on 2022-05-20 10:27 (UTC) by octavecurrantfer)

It looks like eObcanka does not work with the latest Qt5 libraries in the system. Can anyone confirm this issue?

mykhal commented on 2022-01-14 18:30 (UTC) (edited on 2022-01-14 19:04 (UTC) by mykhal)

my watchodog sniffs another upstream deb file change in last ~24h (size:87450546 sha1sum:546995d5bf6c039ac7e44441bba57cadf4a569eb ; its ver. is 3.2.1)

LarryLu commented on 2021-12-19 19:53 (UTC) (edited on 2021-12-19 23:35 (UTC) by LarryLu)

source=(https://info.identitaobcana.cz/Download/eObcanka.deb) in PKGBUILD is wrong:

Sestavuji eobcanka...
==> Vytváří se balíček: eobcanka 3.2.0-1 (Ne 19. prosince 2021, 20:24:55)
==> Kontrola runtime závislostí...
==> Kontrola buildtime závislostí...
==> Získávají se zdrojové soubory...
  -> Nalezen eObcanka.deb
==> Kontrola source souborů pomocí sha1sums...
    eObcanka.deb ... NEPROŠEL
==> CHYBA: Jeden nebo více souborů neprošlo kontrolou validity!
Selhání sestavení eobcanka

source=(https://info.identitaobcana.cz/download/eObcanka.deb) is correct.

EDIT: The problem was apparently on my computer. The eObcanka.deb file was in cache (Manjaro) :-(.

Cyrusmg commented on 2021-12-14 21:52 (UTC)

Upstream has changed URL, this is now reflected in the package.

https://www.szrcr.cz/cs/archiv-novinek/e-identita/267-eidentita-cz-se-zm%C4%9Bnila-na-identitu-ob%C4%8Dana

curl -v https://info.eidentita.cz/download/eObcanka.deb already redirects to the new domain (although to 'http' protocol)

Cyrusmg commented on 2021-12-08 10:53 (UTC)

Updated to 3.2.0

honza801 commented on 2021-12-08 09:10 (UTC)

hi,

build fails:

==> Validating source files with sha1sums... eObcanka.deb ... FAILED ==> ERROR: One or more files did not pass the validity check! -> error making: eobcanka

please fix.

thanks, jan

Cyrusmg commented on 2021-10-04 08:02 (UTC)

Good point. I have updated PKGBUILD with upstream version & updated md5 to sha1sums array using upstream hash.