Package Details: hunspell-ca 3.0.1-1

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/hunspell-ca.git (read-only)
Package Base: hunspell-ca
Description: Catalan hunspell dictionaries. Includes Valencian ca_ES-valencia
Upstream URL: http://www.softcatala.org/corrector
Licenses: GPL
Submitter: None
Maintainer: ValHue
Last Packager: ValHue
Votes: 17
Popularity: 1.057599
First Submitted: 2011-09-08 22:42
Last Updated: 2016-09-27 17:12

Latest Comments

gux commented on 2016-08-18 21:34

I used this PKGBUILD, it worked for me:

#! /bin/sh
# Maintainer:
# Contributor:

pkgname=hunspell-ca
pkgver=3.0.0
pkgrel=1
pkgdesc="Catalan hunspell dictionaries. Includes Valencian ca_ES-valencia "
arch=(any)
url="http://www.softcatala.org/"
license=('GPL')
makedepends=('hunspell')
optdepends=('hunspell: the spell checking libraries and apps')
source=('https://baixades.softcatala.org/?id=4506&wid=6610&versio=3.0.0&so=linux&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fjaumeortola%2Fcatalan-dict-tools%2Freleases%2Fdownload%2Fv3.0.0%2Fca.3.0.0.oxt'
'https://baixades.softcatala.org/?id=4508&wid=6616&versio=3.0.0&so=linux&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fjaumeortola%2Fcatalan-dict-tools%2Freleases%2Fdownload%2Fv3.0.0%2Fca-valencia.3.0.0.oxt')
sha512sums=('2a925b6eb6bd8ba168d340553c91fd9e416c881e837ac709d626309ef65450373ac5b3472032ceac83f296e081ef949341d9c940a9506f78a0dd354e024ee508'
'e80a136a8e1767f9453a8f0c6c879d4c2d18c508e66d1f2de2929dfc9759ea03cbd6beef57f2e695541d76ffe1ccacff04550595ee0f120b48d391ef99e5439a')

package(){

#copy hunspell
cd "${srcdir}"
install -dm755 "${pkgdir}"/usr/share/hunspell
cp -p ca.aff "${pkgdir}"/usr/share/hunspell/ca_ES.aff
cp -p ca.dic "${pkgdir}"/usr/share/hunspell/ca_ES.dic
cp -p ca-ES-valencia.aff "${pkgdir}"/usr/share/hunspell/ca_ES-valencia.aff
cp -p ca-ES-valencia.dic "${pkgdir}"/usr/share/hunspell/ca_ES-valencia.dic

#alias hunspell - comment/delete if you don't want all these alias
ca_ES_alias="ca_AD ca_FR ca_IT"
pushd "${pkgdir}"/usr/share/hunspell/
for lang in ${ca_ES_alias}; do
ln -s ca_ES.aff "${lang}".aff
ln -s ca_ES.dic "${lang}".dic
done
popd

#myspell symlinks
install -dm755 "${pkgdir}"/usr/share/myspell/dicts
pushd "${pkgdir}"/usr/share/myspell/dicts
for file in "${pkgdir}"/usr/share/hunspell/*; do
ln -sv /usr/share/hunspell/"$(basename "${file}")" .
done
popd

#docs
#install -dm755 "${pkgdir}"/usr/share/doc/"${pkgname}"

}

gux commented on 2016-05-02 21:23

Diria que aquests són els nous links:
https://baixades.softcatala.org/?id=4506&wid=6610&versio=3.0.0&so=linux&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fjaumeortola%2Fcatalan-dict-tools%2Freleases%2Fdownload%2Fv3.0.0%2Fca.3.0.0.oxt
https://baixades.softcatala.org/?id=4508&wid=6616&versio=3.0.0&so=linux&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fjaumeortola%2Fcatalan-dict-tools%2Freleases%2Fdownload%2Fv3.0.0%2Fca-valencia.3.0.0.oxt

kulalvic commented on 2016-04-28 10:20

Please, somebody can fix the links and version of this Package?
I need hunspell-ca for work
I don't know how to fix it.
Thanks,

hseara commented on 2016-04-23 10:22

El desenvolupament del diccionari s'ha traslladat a github:

https://github.com/Softcatala/catalan-dict-tools/releases

Hauries de canviar el links i la versió. En l'actual estat no funciona.

gux commented on 2016-04-14 11:58

Hola! No es pot descarregar el fitxer catalan.oxt. Com que han canviat la pàgina web és possible que les fonts tinguin ara un altra URL. Mateix problema amb https://aur.archlinux.org/packages/mythes-ca/ Gràcies per la teva feina!

Zirkelite commented on 2015-04-17 11:04

Moltes gràcies, jorge_barroso!

jorge_barroso commented on 2015-03-26 01:12

Gràcies icycat, ho he afegit al PKGBUILD del hunspell-ca, actualitzeu y s'instal·laran ambdues vairants.
Aviseu-me qualsevol problema.

Zirkelite commented on 2014-08-08 07:21

Seria possible afegir la variant valenciana (AVL) també? Està disponible al «myspell-ca» d'altres distribucions com Debian (vegeu: https://packages.debian.org/jessie/all/myspell-ca/filelist). A més, recentment el Libreoffice ha afegit compatibilitat d'idioma amb el ca_ES-valencia (abans només detectava el ca_ES). Està disponible a http://www.softcatala.org/diccionaris/actualitzacions/OOo/avl.oxt. He fet una ràpida modificació al PKGBUILD per incloure-ho al meu sistema (http://p.pomf.se/4018).

Què en penses?

Gràcies.

Zirkelite commented on 2014-08-08 07:20

Seria possible afegir la variant valenciana (AVL) també? Està disponible al «myspell-ca» d'altres distribucions com Debian (vegeu: https://packages.debian.org/jessie/all/myspell-ca/filelist). A més, recentment el Libreoffice ha afegit compatibilitat d'idioma amb el ca_ES-valencia (abans només detectava el ca_ES). Està disponible a http://www.softcatala.org/diccionaris/actualitzacions/OOo/oxt.oxt. He fet una ràpida modificació al PKGBUILD per incloure-ho al meu sistema (http://p.pomf.se/4018).

Què en penses?

Gràcies.

Anonymous comment on 2013-03-26 22:07

S'ha actualitzat a l'última versió 2.5

All comments