Package Details: macos11-gtk-theme 2.2-2

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/macos11-gtk-theme.git (read-only, click to copy)
Package Base: macos11-gtk-theme
Description: macOS11 GTK Theme
Upstream URL: https://www.opendesktop.org/p/1220826/
Keywords: gtk theme
Licenses: GPL
Submitter: axesd9
Maintainer: axesd9
Last Packager: axesd9
Votes: 4
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2018-09-25 01:20 (UTC)
Last Updated: 2018-10-26 19:25 (UTC)

Latest Comments

JustinZ commented on 2022-05-03 08:53 (UTC)

Direct linking to files on the server is not a good policy, URLs change.

HunabKu commented on 2021-08-18 04:42 (UTC)

https://dl3.pling.com/api/files/download/j/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjE2MDkzMTI4NjYiLCJ1IjpudWxsLCJsdCI6ImRvd25sb2FkIiwicyI6Ijg2NzIzYjNlYjQ2ZjhjMDMzODc3MjU4MGNjNzMyOGE2ZTAxN2Q5ZmY3OGRmNzcwNTg2OGE2YjgzYTVhYTViYTIwMGQzYjQxYmVhMmE0ODEzNDA1M2MwMTA3ZDdlNWE0N2UyODlmZDEzNjk4NWZjZTA2ZGUxYWYyN2ZhYWRkMzkwIiwidCI6MTYyOTI2NTMxMCwic3RmcCI6IjlmMjk5YWY2YjliNzNmNjUxN2JkZjM5NTI1Y2VjMGRlIiwic3RpcCI6IjgzLjIwMi45Mi45NiJ9.QkfEIhz2vKVdr3A5XldJNPu053d5etlsZ23N6tsNRIA/mcOS11-GTK.zip