Package Details: macos11-icon-theme 4.6-2

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/macos11-icon-theme.git (read-only, click to copy)
Package Base: macos11-icon-theme
Description: macOS11 iCons Collection
Upstream URL: https://www.opendesktop.org/p/1102582/
Keywords: icon theme
Licenses: GPL
Submitter: axesd9
Maintainer: axesd9
Last Packager: axesd9
Votes: 4
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2018-04-15 10:51 (UTC)
Last Updated: 2018-10-26 19:31 (UTC)

Latest Comments

JustinZ commented on 2022-05-03 08:52 (UTC)

Please do not direct link to download files like this, get it from the source.

HunabKu commented on 2021-08-18 04:41 (UTC)

https://dl3.pling.com/api/files/download/j/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjE2Mjc4OTA3OTkiLCJ1IjpudWxsLCJsdCI6ImRvd25sb2FkIiwicyI6Ijc1Y2NmNTIyZTg3OTk2MGY2MDMxMjAwZWUyZTg1YjdkZDQzMjYzZmJiZDcxYzgwYzdlMWU1NWY0ZTk3ZmNkYzBkMmZmMjQ5MzE5OTJlYjFlNzdiZTQxZGJmNWU2M2JhN2U0OTE0MTZjMTI0YWY2YjU1NzUxZDYwZDliZjY2OGMxIiwidCI6MTYyOTI2NTI0Mywic3RmcCI6IjlmMjk5YWY2YjliNzNmNjUxN2JkZjM5NTI1Y2VjMGRlIiwic3RpcCI6IjgzLjIwMi45Mi45NiJ9.OO_Yp7rzTYSeG0-7Wfr1HiBJDrTNl8unEZ3KNnHpCqo/Cupertino-Monterey.tar.xz