Package Details: milena-abc 0.3.68-1

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/milena-abc.git (read-only, click to copy)
Package Base: milena-abc
Description: Gtk3 gui for audiobook creator from Milena speech synthesizer
Upstream URL: http://milena.polip.com/
Keywords: gtk3 GUI
Licenses: GPL
Submitter: 3ED_0
Maintainer: 3ED_0
Last Packager: 3ED_0
Votes: 2
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2010-10-24 09:44 (UTC)
Last Updated: 2018-07-14 22:54 (UTC)

Latest Comments

3ED_0 commented on 2012-02-05 17:59 (UTC)

O.. Znowu działa. :P

3ED_0 commented on 2011-06-23 08:26 (UTC)

Komu to działa? Chyba nie ma co bawić się w paczkowanie tego, soft jest mocno niedorobiony.

3ED_0 commented on 2010-10-24 09:48 (UTC)

Jeżeli po uruchomieniu "Mowa"->"Odtwórz" dostaniesz coś takiego na wyjściu konsoli: > FATAL ERROR : cannot find file "/usr/share/mbrola/pl1/pl1" ! > Mbrola error W Wybierz "Mowa"->"Sciezka do pl1" i ustaw /usr/share/mbrola/pl1/pl1 (ta sama ściezka)