Package Details: racer-cg-car-28-bentley-blower 1.0-3

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/racer-cg-car-28-bentley-blower.git (read-only, click to copy)
Package Base: racer-cg-car-28-bentley-blower
Description: 1928 Bentley Blower 4.5l car model for Racer (CG version) by Harey
Upstream URL: http://hareysblog.blogspot.de/2013/09/lost-dazed-but-not-confused.html
Licenses: custom
Submitter: PhotonX
Maintainer: PhotonX
Last Packager: PhotonX
Votes: 0
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2014-09-26 19:57
Last Updated: 2017-09-24 10:34

Latest Comments

PhotonX commented on 2016-07-04 15:45

Thanks for the report, updated the source URL in -2.

Megameneer commented on 2016-07-04 09:15

The source is unavailable (404 error);
==> Bezig met downloaden van de PKGBUILD van racer-cg-car-28-bentley-blower uit AUR...
x .AURINFO
x .SRCINFO
x PKGBUILD
racer-cg-car-28-bentley-blower 1.0-1 (2015-06-29 07:13)
( Niet-ondersteund pakket: mogelijk gevaarlijk ! )
==> PKGBUILD bewerken? [J/n] ("A" om af te breken)
==> ----------------------------------------------
==> n

==> racer-cg-car-28-bentley-blower-afhankelijkheden:
- racer-cg (reeds geïnstalleerd)
- unrar (pakket gevonden) [makedepend]


==> Wilt u doorgaan met het bouwen van racer-cg-car-28-bentley-blower?[J/n]
==> -----------------------------------------------------------------------
==>

==> Bezig met bouwen en installeren van het pakket
==> Installeer of bouw de ontbrekende afhankelijkheden van racer-cg-car-28-bentley-blower:
afhankelijkheden oplossen...
zoeken naar conflicterende pakketten...

Pakketten (1) unrar-1:5.3.11-1

Totale Download Grootte: 0,13 MiB
Totale Geïnstalleerde Grootte: 0,35 MiB

:: Doorgaan met de installatie? [J/n]
:: Pakketten ophalen...
unrar-1:5.3.11-1-i686 135,1 KiB 587K/s 00:00 [######################] 100%
(1/1) sleutels in sleutelbos controleren [######################] 100%
(1/1) pakketintegriteit controleren [######################] 100%
(1/1) pakketbestanden laden [######################] 100%
(1/1) controleren van conflicterende bestanden [######################] 100%
(1/1) beschikbare schijfruimte controleren [######################] 100%
:: Pakketveranderingen verwerken...
(1/1) installeren unrar [######################] 100%
==> Pakket racer-cg-car-28-bentley-blower 1.0-1 (ma 4 jul 2016 11:13:25 CEST) wordt gemaakt
==> Uitvoerafhankelijkheden controleren...
==> Afhankelijkheden voor creatie controleren
==> Bronnen ophalen...
-> Download bentley_blower.rar bezig...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found
==> FOUT: Downloaden mislukt https://9yrxtq.by3301.livefilestore.com/y2pnNlOwwhGqh2kwYuusDbA41iKsaERq17ZX-qNnFKDN-XBpwNOS1gxhZgRpj-0-wiiYccfFdGSWE1PD1FfTkQ2TCiX3e_EEo-_EWsY8kqKkzc//bentley_blower.rar
Afbreken...
==> FOUT:Het is Makepkg niet gelukt om racer-cg-car-28-bentley-blower te bouwen.
==> Wilt u opnieuw beginnen met het bouwen van racer-cg-car-28-bentley-blower?[j/N]
==> ----------------------------------------------------------------------------
==> n

==> WAARSCHUWING:De afhankelijkheden zijn geïnstalleerd vóór de mislukking plaatsvond
afhankelijkheden controleren...

Pakketten (1) racer-cg-car-00-mazda-rx7-rz-2013_11_05-1

Totale Verwijderde Grootte: 8,77 MiB

:: Wilt u deze pakketten verwijderen? [J/n] n
==> Wilt u opnieuw beginnen met het bouwen van racer-cg-cars?[j/N]
==> --------------------------------------------------------------
==>

yaourt race 20,43s user 1,81s system 26% cpu 1:23,92 total
1 dennis@Catalyst ~ % :(