Package Details: zvvonlinemusic 0.5-1

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/zvvonlinemusic.git (read-only)
Package Base: zvvonlinemusic
Description: Online music player
Upstream URL: https://zvvubuntu.blogspot.com
Keywords: music online player
Licenses: custom
Submitter: Agafron
Maintainer: Agafron
Last Packager: Agafron
Votes: 2
Popularity: 0.158085
First Submitted: 2018-12-09 22:45
Last Updated: 2018-12-09 22:45