summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-10-28update to 20191024MASAKI Haruka
2019-09-13Update to 20190911MASAKI Haruka
2019-08-08Update to 20190806MASAKI Haruka
2019-06-12fix pkgrel mismatch. No content change.MASAKI Haruka
2019-06-12fix PKGBUILD mistake.MASAKI Haruka
2019-06-12fix PKGBUILD mistake.MASAKI Haruka
2019-06-12Update to latest, apply Japanese new era patch.MASAKI Haruka
2019-06-12Update to latest, apply Japanese new era patch.MASAKI Haruka
2019-04-25update 20190422, with patch Japanese new era.MASAKI Haruka
2019-04-03Update to 201904MASAKI Haruka
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/fcitx-mozc-neologd-ut.git/