summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-12-20upgpkg: gtk4 4.0.0Rafael Fontenelle
2020-11-19gtk4: depends on pango instead of pango-gitShengyu Zhang
2020-11-06upgpkg: gtk4 3.99.4Shengyu Zhang
2020-11-06gtk4: move wayland-protocols from depends to makedependsShengyu Zhang
2020-10-22upgpkg: gtk4 3.99.3Shengyu Zhang
2020-10-13gtk4: fix conflict with pango and gtk-docShengyu Zhang
2020-10-05upgpkg: gtk4 3.99.2Shengyu Zhang
2020-08-09upgpkg: gtk4 3.99.0Shengyu Zhang
2020-05-20upgpkg: gtk4 3.98.4Shengyu Zhang
2020-04-26upgpkg: gtk4 3.98.3Shengyu Zhang
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/gtk4.git/