summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2017-10-12blyazvova7890
2017-10-12add descriptionzvova7890
2017-10-12initialzvova7890
 
Clone
https://aur.archlinux.org/kio-osync.git/