summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
3 daysversion bump 0.30.0mschubert
2019-05-31version bump 0.29.0mschubert
2019-04-01dep on llvm7 and -libs pkgsmschubert
2019-03-23version bump 0.28.0mschubert
2019-02-07version bump 0.27.1mschubert
2019-01-10update pkgsums with new archivemschubert
2019-01-09checksum changed; add checkmschubert
2018-12-31version bump 0.27.0mschubert
2018-12-25version bump 0.27.0rc1; llvm>=7 supportmschubert
2018-11-29version bump 0.26.0mschubert
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python-llvmlite.git/