summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
AgeCommit message (Expand)Author
2018-11-23PKGBUILD maintenancehaawda
2017-12-09Updated version (1.12.90.3.ga42d5e58 -> 1.12.90.8.g93f35ecf).AUR Update Bot
2017-11-19Updated version (1.12.90.1.gec0bbea3 -> 1.12.90.3.ga42d5e58).haawda
2017-08-26Updated version (1.12.90 -> 1.12.90.1.gec0bbea3).haawda
2017-08-26Updated version (1.12.0.39.g296f1fd8 -> 1.12.90).haawda
2017-08-24Updated version (1.12.0.35.g7cf913c3 -> 1.12.0.39.g296f1fd8).haawda
2017-08-23Updated version (1.12.0.31.g78b5ee7c -> 1.12.0.35.g7cf913c3).haawda
2017-08-23updatehaawda
2017-01-07Updated version (1.12.0.9.g40848685 -> 1.12.0.11.g1b76ec91).Stefan Husmann
2017-01-06Updated version (1.12.0.8.ge6e401dd -> 1.12.0.9.g40848685).Stefan Husmann
2016-12-29Updated version (1.12.0.7.g7ffe7111 -> 1.12.0.8.ge6e401dd).Stefan Husmann
2016-12-17Updated version (1.12.0.7.g7ffe711 -> 1.12.0.7.g7ffe7111).AUR Update Bot
2016-12-02Updated version (1.12.0.3.g2768831 -> 1.12.0.7.g7ffe711).AUR Update Bot
2016-08-13Updated version (1.12.0.2.g70280ca -> 1.12.0.3.g2768831).AUR Update Bot
2016-08-13Updated version (1.11.91.19.g9a84ba1 -> 1.12.0.2.g70280ca).AUR Update Bot
2016-08-02Updated version (1.11.91.18.g633fc49 -> 1.11.91.19.g9a84ba1).AUR Update Bot
2016-08-02updateStefan Husmann
2016-07-31Updated version (1.11.91.15.g3067c10 -> 1.11.91.16.g3a2214e).AUR Update Bot
2016-07-31Updated version (1.11.91.1.g28cd32a -> 1.11.91.15.g3067c10).AUR Update Bot
2016-07-30Updated version (1.11.90.7.g505b731 -> 1.11.91.1.g28cd32a).AUR Update Bot
2016-07-24Updated version (1.11.90.6.gba51040 -> 1.11.90.7.g505b731).AUR Update Bot
2016-06-08remove install fileStefan Husmann
2016-02-14correct install file's info handlingStefan Husmann
2016-02-14patch poweroff.jl to user more sane defaultsStefan Husmann
2016-02-06downgradeStefan Husmann
2016-02-06downgradeStefan Husmann
2016-02-06updateStefan Husmann
2016-02-06updateStefan Husmann
2016-02-05pkgver changedStefan Husmann
2016-01-17Updated version (sawfish.1.11.90 -> sawfish.1.11.90.6.gba51040).AUR Update Bot
2016-01-05Updated version (1.11.33.gcc2e49b -> sawfish.1.11.90).AUR Update Bot
2015-08-15dependency liprep-git addedStefan Husmann
2015-06-14UpdateStefan Husmann
2015-06-09initial versionStefan Husmann