summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-01-21update SRCINFOMichał Wołoszyn
2021-01-21add git ignore, update pkgverMichał Wołoszyn
2021-01-20fix description, change repo to original - forked version is moved to new pac...Michał Wołoszyn
2021-01-10initial commitMichał Wołoszyn