summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-06-24Updating to v2.1.1Tassos (nakano) Natsakis
2019-11-04Updating to version 2.0.17Tassos (nakano) Natsakis
2019-07-17Update to version 2.0.16Tassos (nakano) Natsakis
2019-04-27Upgrading to v2.0.15Tassos (nakano) Natsakis
2018-09-21Updating the .SRCINFOTassos (nakano) Natsakis
2018-09-21Adding dependency on sfml 2.3Tassos (nakano) Natsakis
2018-09-20Adding libraries locationTassos (nakano) Natsakis
2018-09-20Initial commitTassos (nakano) Natsakis