summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-11-01check PKGBUILDs with namcap, extra-x86_64-build, makerepropkgMisaka13514
2023-07-04format & maintainMisaka13514
2023-05-03upgpkg: bbg-git 20230503.r5.803fe71-2Misaka13514
2023-05-03upgpkg: bbg-git 20230503.r5.803fe71-1Misaka13514
2023-04-23upgpkg: bbg-git 20230219.r20.1393a0c-1Misaka13514
2023-01-08Update electron to 22Misaka13514
2022-08-08Bump version to 20220809Misaka13514
2022-07-15Bump version to 20220717Misaka13514
2022-05-22update iconMisaka13514
2022-05-14build asar instead of build whole packageMisaka13514
2022-04-25use versioned electron16 to match upstreamMisaka13514
2022-03-14update PKGBUILD based on upstream modificationsMisaka13514
2022-02-13License changed to UnlicenseMisaka13514
2022-02-10Initial commitMisaka13514