summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2016-10-01pkgrel=4: update .SRCINFOleepesjee
2016-10-01pkgrel=4: removed make testsleepesjee
2015-12-04pkgrel=3: added hdf5 depleepesjee
2015-12-03pkgrel=2: corrected download urlleepesjee
2015-12-03pkgrel=2: corrected download urlleepesjee
2015-12-03Initial importleepesjee