summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-12-15New program versionpushsla
2019-03-01quiet keyboard interruptpushsla
2018-11-25git sourcepushsla
2018-11-24less uglynesspushsla
2018-11-20ValueError critical fixpushsla
2018-11-19..pushsla
2018-11-17config updates + exclusionspushsla
2018-11-17config updates + exclusionspushsla
2018-11-17config filepushsla
2018-11-17rel3 config filepushsla
2018-11-16rel2, new branch system in originalpushsla
2018-11-16rel2, new branch system in originalpushsla
2018-11-16v1.0 fix md5sumpushsla
2018-11-16v1.0 fix md5sumpushsla
2018-11-16v1.0 fix md5sumpushsla
2018-11-16v1.0 basic functionalitypushsla