summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-04-28Fix name.Maarten de Vries
2016-08-11Update to 4.7cloudabi0.2Maarten de Vries
2016-04-07Fix _srcname.Maarten de Vries
2016-04-07Bump to linux-cloudabi release 0.1.Maarten de Vries
2016-04-04Update to current git head for position independent executables.Maarten de Vries
2016-03-11Point package URL to https://nuxi.nl.Maarten de Vries
2016-03-10Fix _srcname.Maarten de Vries
2016-03-10Fix name of mkinitcpio preset etc.Maarten de Vries
2016-03-10Initial commit, modified from core/linux.Maarten de Vries