summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
9 daysupgpkg: coredns-bin 1.6.9-1Simon Legner
2020-01-28upgpkg: coredns-bin 1.6.7-1Simon Legner
2019-12-12upgpkg: coredns-bin 1.6.6-1Simon Legner
2019-11-23upgpkg: coredns-bin 1.6.5-2Simon Legner
2019-11-08upgpkg: coredns-bin 1.6.5-1Simon Legner
2019-09-03update: bump version to 1.6.3Lorenzo Fontana
2019-09-01update: bump version to 1.6.3Lorenzo Fontana
2019-05-22Bump version to v1.5.0Lorenzo Fontana
2019-03-13Bump version to v1.4.0Lorenzo Fontana
2019-02-21Move systemd definitions internallyLorenzo Fontana
2019-01-19Update: Fix 1.3.1 shaLorenzo Fontana
2019-01-19Update: Bump version to v1.3.1Lorenzo Fontana
2018-12-17Update: Bump version to v1.3.0Lorenzo Fontana
2018-11-05Update: Bump version to v1.2.6Lorenzo Fontana
2018-10-30Update: Bump version to v1.2.5Lorenzo Fontana
2018-10-24Update: Bump version to v1.2.4Lorenzo Fontana
2018-10-16Update: Bump version to v1.2.3Lorenzo Fontana
2018-10-03Update binary URL for v1.2.2Lorenzo Fontana
2018-09-25Update: Bump version to v1.2.2Lorenzo Fontana
2018-08-28Update: Bump version to v1.2.1Lorenzo Fontana
2018-08-07Remove v in version numberLorenzo Fontana
2018-07-12Update: Bump version to v1.2.0Lorenzo Fontana
2018-07-02Fix sha256sum for coredns-binLorenzo Fontana
2018-07-02Fix shasum, binary updatedLorenzo Fontana
2018-06-20Update: Bump version v1.1.4Lorenzo Fontana
2018-05-24Release version to v1.1.3Lorenzo Fontana
2018-05-24Bump version to v1.1.3Lorenzo Fontana
2018-04-23Update: Bump version v1.1.2Lorenzo Fontana
2018-04-02Update: user for the coredns serviceLorenzo Fontana
2018-03-29Version: v1.1.1Lorenzo Fontana