summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-02-201.17.1Jon Gjengset
2022-01-23Publish 1.17.0Jon Gjengset
2021-06-28Release 1.16.0Jon Gjengset
2021-06-25Correct paths for 1.15 releasesJon Gjengset
2021-06-21Release 1.15.1Jon Gjengset
2021-05-22Release 1.14.1Jon Gjengset
2021-05-16Release 1.14.0Jon Gjengset
2021-04-18Release 1.13.1Jon Gjengset
2021-04-021.13.0 releasedJon Gjengset
2021-02-081.12.1 releasedJon Gjengset
2021-01-31Release 1.12.0Jon Gjengset
2021-01-11Update to 1.11.0Jon Gjengset
2020-11-28Bump 1.10.6Jon Gjengset
2020-11-23Release 1.10.5Jon Gjengset
2020-11-16Version bumpJon Gjengset
2020-11-16Ignore new .zst filesJon Gjengset
2020-09-01Update to 1.10.3Jon Gjengset
2020-08-021.10.1 releasedJon Gjengset
2020-07-23Release 1.10.0Jon Gjengset
2020-07-12update SRCINFOJon Gjengset
2020-07-12Release 1.9.0Jon Gjengset
2020-06-061.8.0 releasedJon Gjengset
2020-05-211.7.3 releasedJon Gjengset
2020-05-12Release 1.7.2Jon Gjengset
2020-05-09srcinfoJon Gjengset
2020-05-09Allow overriding DATA_DIRECTORY in callerJon Gjengset
2020-05-07Use upstream LICENSE fileJon Gjengset
2020-04-28First draftJon Gjengset