summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-02-02Upgrade to v5.37.5Thibaud Kehler
2018-12-18PackagesumsThibaud Kehler
2018-12-18Upgrade to v5.37.3Thibaud Kehler
2018-09-13Upgrade to v5.37.2Thibaud Kehler
2018-07-02Upgrade to v5.36.2Thibaud Kehler
2018-04-16Upgrade to v5.35.6Thibaud Kehler
2018-04-08changed version to 5.35.5Thibaud Kehler
2018-03-18changed version to 5.35.4Thibaud Kehler
2018-03-18changed version to 5.35.3Thibaud Kehler
2018-01-27changed version to 5.35.1Thibaud Kehler
2018-01-07version updateThibaud Kehler
2017-10-24changed version to 5.33.3Thibaud Kehler
2017-09-01Update VersionThibaud Kehler
2017-07-21version updateThibaud Kehler
2017-03-26Changed version to 5.31.2Thibaud Kehler
2017-02-22changed to version 5.31.0Thibaud Kehler
2017-01-10Initial Commit: Added PKBUILD and .SRCINFOThibaud Kehler