summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2016-10-24add facedetect-git at optdepTjaart van der Walt
2016-09-24add zorun's changesTjaart van der Walt
2016-08-22update srcinfoTjaart van der Walt
2016-08-22update to 1.8.2 + add one more depTjaart van der Walt
2016-05-23fixed to conform to AUR packaging standardsTjaart van der Walt
2016-05-22update .SRCINFO... should find a helper to do thisTjaart van der Walt
2016-05-22install released version instead of HEADTjaart van der Walt
2016-03-11first commitTjaart van der Walt