summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-08-06Update to v1.3.2saxonbeta
2022-07-18Change to wxwidgets-gtk3saxonbeta
2021-09-11Fix compilation with gcc 11. Use Lua v5.3saxonbeta
2021-01-11Dependency updated to wxgtk2saxonbeta
2020-11-26Updated dependenciessaxonbeta
2017-05-24update to 1.3.1masutu
2017-01-06fixed PKGBUILDmasutu
2017-01-06fixed PKGBUILDmasutu
2015-06-24Initial importmasutu