summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-05-28updpkg: added pixmap iconFrancois Menning
2019-05-28updpkg: 2.9.0.8a + desktop entryFrancois Menning
2018-11-11Update to 2.9.0.7Marcel Korpel
2018-05-29Update to 2.9.0.6Marcel Korpel
2017-03-06Update to 2.9.0.4Marcel Korpel
2016-05-28Update .SRCINFOMarcel Korpel
2016-05-28Update to 2.9.0.3Marcel Korpel
2016-04-01Update to 2.9.0.2Marcel Korpel
2016-02-03Update to 2.9.0.1Marcel Korpel
2016-01-10Update to 2.8.1.20Marcel Korpel
2015-11-01Update to 2.8.1.19Marcel Korpel
2015-10-11Update to 2.8.1.18Marcel Korpel
2015-07-23Update to 2.8.1.17_betaMarcel Korpel
2015-06-28Update to 2.8.1.16_betaMarcel Korpel
2015-06-11Update to 2.8.1.15_betaMarcel Korpel
2015-06-08Initial importMarcel Korpel