summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-02-02Fix for python2-gobject2 move to AURDeon Spengler
2018-05-10v2.0.3 releasemagiruuvelvet
2018-01-07fix hashsummagiruuvelvet
2018-01-062.0.2, build notesmagiruuvelvet
2017-06-20Added missing depsmagiruuvelvet
2017-06-19Initial commit, v2.0.1 stable, testedmagiruuvelvet